AdvA  Gilad Yakir   |   052-4595826   |  © 2016 by AdvA Studio

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

פליירים וגלויות

יש פליירים פירסומיים של לקוחות עם מיתוג קיים ויש גם של לקוחות מזדמנים ללא מיתוג שרק רוצים פירסום נקודתי. יש שרוצים צבע מלא ויש שרוצים להדפיס בצבע אחד... כל לקוח וההעדפה שלו, אבל האתגר העיצובי תמיד נשאר...

*יש לדפדף מטה או/ו בלחיצה על אחת התמונות ומעבר ימינה/שמאלה בין כל הדוגמאות שבגלריה.