top of page

ברושורים ופליירים

לגרות את העין, לרגש את הצופה, לכבד את קהל היעד שלך ולשלב את כל אלה לכדי אמירה

יש פליירים וברושורים עם מיתוג קיים ויש ללא מיתוג עם פירסום נקודתי,

יש צבע מלא ויש צבע אחד - כל לקוח וההעדפה שלו, אך האתגר העיצובי תמיד נשאר:

להלן דוגמאות לפליירים וברושורים שעוצבו על-ידי הסטודיו:

bottom of page