top of page

לוגו וכרטיס ביקור

לוגו הוא ה'פנים' שמציגות את העסק. הוא מכתיב חלק נכבד מן הניראות והמסרים שאתם רוצים להעביר כלפי חוץ. הלוגו עוטף את העסק ונותן עמדת זינוק טובה יותר לאלמנטים עיצוביים וכלים שיווקיים שישמשו אתכם בהמשך הדרך.

בגלריה הבאה תוכלו לראות דוגמאות ללוגויים שעוצבו ב- AdvA studio, חלקם מופיעים על גבי כרטיס ביקור וחלקם ללא כרטיס ביקור. ישנם כרטיסי ביקור ללא לוגו אשר מעוצבים עם תמונת אווירה והעמדה של טקסט.

להלן דוגמאות של לוגויים וכרטיסי ביקור שעוצבו על-ידי הסטודיו:

ToPlanIt עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
AlgaHealth עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
Yaela  עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
PetaCloud עיצוב לוגו
ZygoFix עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
Anat_D-Shvilim_logo
ALTIA_logo_עיצוב לוגו
Gigs-Stafim
HERON עיצוב לוגו
אנתרופולוגיה  עיצוב לוגו וכרטיס ביקו
Adom Arq  עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
נוני עיצוב לוגו ושלט לחנות
Semko  עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
אחרונות עיצוב לוגו
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
עיצוב כרטיס ביקור
עיצוב כרטיס ביקור
עיצוב כרטיס ביקור
עיצוב כרטיס ביקור
עיצוב ספר וכרטיס ביקור
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
עיצוב לוגו וכרטיס ביקור
bottom of page